contabilidad3

Kontabilitatea

nominas

Nominak

planes

Fiskala

GURE ZERBITZUAK:

AHOLKULARITZA LABORALA: ERA GUZTIETAKO TRAMITEAK LANEKO LEGERIA, GIZARTE SEGURANTZA, KONTRATU, NOMINA ETA ABARREKIN LOTUTA

 

- Enpresak gizarte segurantzan alta ematea eta autonomoak

- Langileak kontratatzea

- Jaso litezkeen diru-laguntzak, hobariak… aztertzea

- Nominak, gizarte aseguruak, finikitoak, despidoak, ereak.

- Atzerritarrentzako lan baimenak

- Gizarte segurantzako prestazio/pentsioen tramiteak. (ezintasuna, amatasuna, alarguntza, erretiroa…)

- Ordezkaritza lan ikuskaritzaren aurrean

- Lan arriskuen prebentzioa

 

 

AHOLKULARI FISKALA: FORU OGASUNAREKIKO, ESTATUKO OGASUNAREKIKO, ETA ABARREKIKO EDOZEIN TRAMITE ETA ZERGA BETEBEHAR BETETZEA

 

- Altak jarduera ekonomikoen gaineko zergan, zentsua

- Ifk lortzea

- Bez, pfez, erkidego barnekoak, hirugarrenekoak: hiruhileko eta urteko aitorpenak aurkeztea.

- Sozietateen zerga

- Errenta aitorpenak

- Ordezkaritza ikuskaritzaren aurrean

 

 

AHOLKULARITZA KONTABLEA ETA MERKANTILA: ETE (PYME) ETA AUTONOMOEN KONTABILITATE

 

- Ekintzaileei laguntzea: negozioa sortzeko modu juridiko egokiena zein den jakiteko aurretiko aholkularitza: autonomoak, eteak

- Liburu ofizialak egitea: egunerokoa, handia, inbentarioa, galdu-irabazien kontuak, balantzeak, bez-liburuak (fakturak)

- Enpresaren egoera kontablearen jarraipena

- Kobrantzen eta ordainketen kudeaketa

- Kontuen ezarpenak

- Kontratuak: merkataritzakoak eta zibilak (errenta, salerosketa…)

- Negozioen bideragarritasun planak

 

 

BESTE BATZUK:

 

- Irekitze/obra lizentziak tramitatzea (udaletxeetan)

- Eskriturak

- Errekurtsoak eta erreklamazioak aurkeztea

- Ogasuneko, g.segurantzako… ziurtagiriak eskatzea.

- Merkataritza erregistroko ziurtagiriak

servicios

-          Ayuda emprededores: asesoramiento previo sobre forma juridica mas adecuada  para creacion de negocio: autonomos, pymes

-          Confeccion libros oficiales: diario, mayor, inventario; cuentas de pyg, balances, libros de iva (facturas)

-          Seguimiento de la situacion contable de la empresa

-          Gestion de cobros y pagos

-          Depositos de cuentas

-          Contratos mercantiles y civiles (alquiler, compra-venta..)

-          Planes de viabilidad de negocios